ขั้นตอนการสมัคร APEC Business Travel Card (ABTC) บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค

APEC Business Travel Card (ABTC) บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค

———————————————————————–

✈️✈️APEC Business Travel Card (ABTC) บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค เป็นเสมือนวีซ่าซึ่งผู้ถือบัตรสามารถใช้ควบคู่กับหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางเข้าดินแดนของสมาชิกเอเปคที่ร่วมโครงการนี้ (ปัจจุบันมีจำนวน 19 เขตเศรษฐกิจ) ในการติดต่อธุรกิจระยะสั้นได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าอีก ช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าเมืองโดยสามารถใช้ช่องทางพิเศษสำหรับสมาชิกเอเปค (APEC Lane) ซึ่งตั้งอยู่ตามท่าอากาศยานนานาชาติของสมาชิกเอเปค บัตร ABTC มีอายุการใช้งาน 5 ปี กรณีที่อายุหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอมีอายุน้อยกว่า 5 ปี บัตร ABTC ที่จะได้รับจะมีอายุเท่ากับอายุของหนังสือเดินทางเล่มนั้น หลังจากที่ผู้ยื่นคำขอได้ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ จะต้องแจ้งเปลี่ยนบัตรให้ตรงกับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ อายุที่เหลือจะเพิ่มให้ในบัตรใบใหม่

⭐️ หนังสือเดินทางที่ใช้ในการสมัคร จะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี ⭐️

📍📍คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.ผู้สมัครบัตร ABTC จะต้องทำงานอยู่ในบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่เป็นสมาชิกของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ได้แก่: หอการค้าไทย/สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ สมาคมธนาคารไทย

2.ผู้สมัครต้องมีอายุ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น

3.ผู้สมัครต้องอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการขึ้นไปบทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้! -15 ธันวาคม 2566 โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา (HAZE FREE REWARD) จากแนวคิด มอบ ...
Read More →

ครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วั ...
Read More →

ประชุมการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาตามพระราชบัญ ...
Read More →