หอการค้าเชียงใหม่เตรียมจัด Business Matching

11 มี.ค. 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ และดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ เข้าร่วมการประชุมออนไลน์เพื่อรับทราบความคืบหน้าในการจัดโครงการสร้างเครือข่ายทางการค้าและจับคู่เจรจาธุรกิจสู่ตลาดสากล (iNTER – BIZ) โดยจะมีกิจกรรม Business Matching ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 ณ ณ ห้องประชุมดอยสุเทพ ชั้น 1 โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →