หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผันของเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2565

7 มี.ค. 2565 นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผันของเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2565 โดยมีนายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ กาประชุมดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้การกำหนดพื้นที่ผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ และเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งแนวทางในการกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนๆมาแต่อย่างใด และแผนที่ต่างๆ เป็นเพียงแนวความคิดให้ในการกำหนดพื้นที่ แต่สามารถหยืดหยุ่นได้ในการขอใช้พื้นที่ในการทำกิจกรรมกับทางเทศบาล

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม CCA Academy หัวข้อ “การบริหารธุรกิจกับนักธุรกิจรุ่นใหม่”

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CCA Academy หลักสูตรฝึกอบรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับประชาช …

Read More →

งาน”Chiangmai Hall Open House”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “Chiangmai Hall Open House” วันที่ 19 กันยายน 2566 ผู้แ …

Read More →

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/25 …

Read More →

องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล

Chiang Mai, Thailand

053 105 038

Cmchamber1977@Gmail.com

Working Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 17.00

องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล

Chiang Mai, Thailand

053 105 038

Cmchamber1977@Gmail.com

Working Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 17.00

Chiang Mai Chamber of Commerce 2023. All Rights Reserved.