หอการค้าเชียงใหม่เตรียมจัด Business Matching

11 มี.ค. 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ และดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ เข้าร่วมการประชุมออนไลน์เพื่อรับทราบความคืบหน้าในการจัดโครงการสร้างเครือข่ายทางการค้าและจับคู่เจรจาธุรกิจสู่ตลาดสากล (iNTER – BIZ) โดยจะมีกิจกรรม Business Matching ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 ณ ณ ห้องประชุมดอยสุเทพ ชั้น 1 โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้! -15 ธันวาคม 2566 โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา (HAZE FREE REWARD) จากแนวคิด มอบ ...
Read More →

ครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วั ...
Read More →

ประชุมการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาตามพระราชบัญ ...
Read More →