หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมหารือ การจัดกิจกรรม “ออมสินช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยและผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs”

วันที่ 24 มีนาคม 2565 นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการ และประธาน YEC เป็นผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมหารือ การจัดกิจกรรม “ออมสินช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยและผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs” ณ ธนาคารออมสินหน่วยให้บริการถนนห้วยแก้ว ซึ่งจะเป็นโครงการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่อง เป็นแหล่งจ้างงานและสร้างรายได้ต่อไป ดยจะมีกำหนดการจัดกิจกรรมขึ้น ในระหว่าง วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →