หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมหารือการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้า ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ สาธารณรัฐอินเดีย

วันที่ 1 มีนาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ นายสมชาย ทองคำคูณ รองประธานกรรมการ นายอาคม สุวรรณกันธา กรรมการรองเลขาธิการ และนายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการ และประธาน YEC ร่วมประชุมหารือการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้า ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ สาธารณรัฐอินเดีย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Krishna Chaitanya กงสุลสาธารณรัฐอินเดีย ณ จังหวัดเชียงใหม่ และนายวโรดม ปิฏกานนท์ ประธานคณะทำงานด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน ภาคเหนือ หอการค้าไทย และอดีตประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 22 เข้าร่วมหารือดังกล่าว

ซึ่งการประชุมในคนั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงการค้า การลงทุน / การแลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยี / การศึกษา / การท่องเที่ยว / นโยบายที่อำนวยความสะดวกและง่ายมากขึ้น สำหรับนักธุรกิจชาวไทย / การเชื่อมโยงทางอากาศและทางบก ระหว่าง 2 ประเทศ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →