สถาบันอาหารพร้อมให้บริการ SME ผ่านระบบ BDS

📢📢 สถาบันอาหารพร้อมให้บริการ SME ผ่านระบบ BDS

❗️❗️สถาบันอาหาร หน่วยงานเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมเป็นผู้ให้บริการทางธุรกิจภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service) ปีงบประมาณ 2565

🔶การให้บริการ อาทิ

✅บริการเตรียมความพร้อมเพื่อรับรองเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพ

✅บริการเตรียมความพร้อมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เพื่อยื่นขอเครื่องหมาย อย.

✅บริการให้คำปรึกษาการจัดทำ COA กัญชง กัญชา

✅การรับรองเครื่องหมาย Vegan/Plant-based

✅บริการให้คำปรึกษาการจัดทำระบบมาตรฐาน HALAL / GHPs /HACCP

✅บริการขออนุญาต อย.

✅บริการกำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน

✅บริการกำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (TD&HP) และการทวนสอบ

✅และอีกหลากหลายบริการ

📥โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://zhort.link/EyY

☎️สอบถามข้อมูลเพื่อข้อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2422 8688

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม CCA Academy หัวข้อ “การบริหารธุรกิจกับนักธุรกิจรุ่นใหม่”

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CCA Academy หลักสูตรฝึกอบรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับประชาช …

Read More →

งาน”Chiangmai Hall Open House”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “Chiangmai Hall Open House” วันที่ 19 กันยายน 2566 ผู้แ …

Read More →

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/25 …

Read More →

องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล

Chiang Mai, Thailand

053 105 038

Cmchamber1977@Gmail.com

Working Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 17.00

องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล

Chiang Mai, Thailand

053 105 038

Cmchamber1977@Gmail.com

Working Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 17.00

Chiang Mai Chamber of Commerce 2023. All Rights Reserved.