ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการลงเบียนรับวัคซีน COVID – 19 เข็มที่ 3

📢📢 คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จ.เชียงใหม่ ขอเชิญผู้ประกอบการลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน COVID – 19

🌟AstraZeneca

🌟Pfizer

🌟Moderna

📍📍ต้ังแต่บัดนี้ – วันที่ 11 มีนาคม 2565 (เริ่มฉีดวัคซีน หลังวันที่ 15 มีนาคม 2565)

♦️ ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/E2ASKJfvD43brEnJ7

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 053 105038

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 053 304346 – 7

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม CCA Academy หัวข้อ “การบริหารธุรกิจกับนักธุรกิจรุ่นใหม่”

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CCA Academy หลักสูตรฝึกอบรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับประชาช …

Read More →

งาน”Chiangmai Hall Open House”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “Chiangmai Hall Open House” วันที่ 19 กันยายน 2566 ผู้แ …

Read More →

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/25 …

Read More →

องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล

Chiang Mai, Thailand

053 105 038

Cmchamber1977@Gmail.com

Working Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 17.00

องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล

Chiang Mai, Thailand

053 105 038

Cmchamber1977@Gmail.com

Working Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 17.00

Chiang Mai Chamber of Commerce 2023. All Rights Reserved.