แบงค์ชาติสรุปภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาส 4 ปี 2564

สรุปภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาส 4 ปี 2564 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ โดยมีประเด็นสำคัญ คือ

“เศรษฐกิจภาคเหนือหดตัวน้อยลงจากไตรมาสก่อน จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุม COVID-19 และเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยว ประกอบกับการกระจายวัคซีนทั่วถึงมากขึ้น ทำให้ความเชื่อมั่นเริ่มกลับมา ส่งให้ภาคการท่องเที่ยว การบริโภค และการจ้างงาน ทยอยปรับดีขึ้น”

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในรูปแบบอินโฟกราฟิก ได้ที่
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/RegionalEconomy/DocLib3/NorthernPress_Dec2564.pdf

แผนภาพรายละเอียดแต่ละสาขาเศรษฐกิจ
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/RegionalEconomy/DocLib2/NorthernPress_PPT_Q42564.pdf

ติดตามฉบับอื่น
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/RegionalEconomy/Pages/Northern_Economy.aspx

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →