หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมหารือทางวิชาประเด็น PM 2.5

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2565 นายวรพรรธน์ ชุติมา รองประธานกรรมการ นายอาคม สุวรรณกันธา กรรมการรองเลขาธิการ และนายฐกฤต กระแสสุข รองประธานกรรมการ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมหารือกับภาคภาคีเชิงยุทธศาสตร์ทางวิชาการในประเด็นปัญหาหมอกควันภาคเหนือ (PM 2.5) และ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริม soft power และบทบาทของมหาวิทยาลัยและเครือข่ายภาคีเอกชนในการเป็นหน่วยขับเคลื่อนสาธารณะในภูมิภาค กับคณะผู้บริหารของ Thai PBS นำโดย รศ. ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ศาสตราจารย์คลินิก นพ. นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →