หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟเชียงใหม่”

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟเชียงใหม่” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมพบะปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หารือการทำงานแบบไม่เป็นทางการ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้! -15 ธันวาคม 2566 โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา (HAZE FREE REWARD) จากแนวคิด มอบ ...
Read More →

ครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วั ...
Read More →

ประชุมการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาตามพระราชบัญ ...
Read More →