หอการค้าเชียงใหม่เป็นวิทยากรในการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรธนาคารออมสินภาค 8

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา13.00-16.30น.

นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ / ประธานYECหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติเข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นจากมุมผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญ Digital Marketing
ในการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรธนาคารออมสินภาค8 ประจำปี 2565 หลักสูตรส่งเสริมทักษะด้านการขายผลิตภัณฑ์ของธนาคารไทยยุคดิจิทัล

โดยผลการทำแบบฝึกหัดของพนักงานแนวคิดใหม่ในยุคดิจิทัลในการอบรมนี้ จะมีการพัฒนาสื่อของธนาคารให้ตรงกลุ่มเป้าหมายให้เข้าใจง่ายและบอกต่อเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจอย่างเข้มแข็งได้

ณ โรงแรมวินทรีซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม ...
Read More →

YECX2 “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC” ...
Read More →

รับเกียรติบัตรคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “ภารกิจการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดและแนวทางก ...
Read More →