หอการค้าเชียงใหม่ร่วมแสดงความยินดีประธานสภาอุตสาหกรรมฯ คนที่ 11

วันที่ 25 ก.พ. 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ และนายสมชาย ทองคำคูณ รองประธานกรรมการ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมรับฟังปาฐกถาในหัวข้อ “สินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับนักอุตสาหกรรม” และร่วมรับประทานอาหารเย็น พร้อมแสดงความยินดีกับ นายจักริน วังวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทชาระมิงค์ จำกัด ที่ได้รับการเลือกต้ังเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมฯ คนที่ 11 ต่อจากนายอนุชา มีเกียรติชัยกุล และคณะกรรมการบริหาร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ชุดใหม่ วาระการทำงานปี 2565 – 2567 ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมแชงกรี-ล่า จังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →