หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการ

3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 10.00-12.30น.นายมรุต พินิจวัฒนา กรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ขอรับการส่งเสริม และสนับสนุน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดยมีนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุมโดยมีผู้ได้รับการคัดเลือก 3 บริษัท ได้แก่บริษัท ชิปโปรมาโคร จำกัดบริษัท วรุณ จำกัดบริษัท เจริญ เร้นทัล เซอร์วิส จำกัดณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →