ประชาสัมพันธ์โครงการ “The Future of Thai Innovation: การบ่มเพาะผู้ประกอบการไทยที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสู่ตลาดสากล”

🔥🔥 ด่วน!! รับจำนวนจำกัด 15 FINEST INNOVATIVE BRANDS 🔥🔥

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)
ขอเชิญผู้ประกอบการในกลุ่มสินค้าหัตถอุตสาหกรรม (Lifestyle Products) ในพื้นที่ภาคเหนือที่มีนวัตกรรมและต้องการสร้างมูลค่าเพิ่ม ต่อยอดโอกาสทางการค้าด้วยองค์ความรู้ด้านการสร้างแบรนด์ ภายใต้แนวคิด BCG ECONOMY MODEL ในกลุ่มสินค้าหัตถอุตสาหกรรม (Lifestyle Products) ประเภท FASHION & LEATHER, GIFT & PREMIUM, HOUSEWARE, FURNITURE, HOME DÉCOR และ SPA&WELLNESS สมัครเข้าร่วมโครงการ “The Future of Thai Innovation: การบ่มเพาะผู้ประกอบการไทยที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสู่ตลาดสากล”

พร้อมรับ
✔ คู่มือการสร้างแบรนด์แบบเฉพาะ (Brand Book)
✔ แคตตาล็อกออนไลน์ (E-Catalogue)
✔ องค์ความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการสร้างแบรนด์ผ่านกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และให้คำปรึกษาเชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญ

ฟรี!! ตลอดทั้งโครงการ

สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2565 สแกน QR Code หรือคลิกลิงก์ 👇
https://forms.gle/kMBjSp75grqzmFps9

📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
พิฎญฑัฬฐ์ คำแหง (เมย์)
Email : pityatan@step.cmu.ac.th
Call : 096-1496961

ศิรดา ปัญญา (ใบเตย)
Email : sirada@step.cmu.ac.th
Call : 091-9415965

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →