ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนป้องกันโรค COVID – 19

🎯องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนป้องกันโรค COVID – 19 โดยรับวัคซีน Moderna

☎สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 0 5399 8333 ต่อ 178-179 ในวันเวลาราชการ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →