ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “ชี้ช่องทาง เติมเงิน เติมทุนเสริมสภาพคล่อง SMEs”

📢📢 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (สงธ.) สมาคมธนาคารไทย และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กำหนดจัดงานสัมมนาออนไลน์


📍📍หัวข้อ “ชี้ช่องทาง เติมเงิน เติมทุนเสริมสภาพคล่อง SMEs” ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 08:30 – 16:00 น. ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting หรือ Facebook Fanpage : Thai Chamber


🚫🚫ขอสงวนสิทธิ์การสำรองที่นั่งตามลำดับการตอบรับลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2565 โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา


▶️▶️เพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ลิ้งค์ : https://rb.gy/s1leys
หรือ สแกน QR Code ในโปสเตอร์ด่านล้างนี้
และสำหรับท่านที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่ง Link ในการเข้าร่วมสัมมนาวันงานไปยังอีเมล์ที่ท่านแจ้งลงทะเบียนไว้ ขอความกรุณาโปรดตรวจสอบอีเมล์ของท่าน และหากท่านไม่ได้รับอีเมล์แจ้งลงทะเบียน


☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณา ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสมาคมการค้า 093-424-1622, 062-643-1945 (ณฐอร, บัณฑิตา)

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม CCA Academy หัวข้อ “การบริหารธุรกิจกับนักธุรกิจรุ่นใหม่”

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CCA Academy หลักสูตรฝึกอบรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับประชาช …

Read More →

งาน”Chiangmai Hall Open House”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “Chiangmai Hall Open House” วันที่ 19 กันยายน 2566 ผู้แ …

Read More →

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/25 …

Read More →

องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล

Chiang Mai, Thailand

053 105 038

Cmchamber1977@Gmail.com

Working Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 17.00

องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล

Chiang Mai, Thailand

053 105 038

Cmchamber1977@Gmail.com

Working Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 17.00

Chiang Mai Chamber of Commerce 2023. All Rights Reserved.