หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุม กจร. ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 27 มกราคม​ 2565 นายพลวริษฐ์ สุวิทย์ศักดา กรรมการรองเลขธิการ และ นาย​นเรศ ปลาเงิน กรรมการผู้ช่วยนายทะเบียน​ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าร่วมประชุม​ คณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดเชียงใหม่(กจร ) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ วาระการประชุม
1. คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ออกประกาศมาตรการกำกับดูแลสุกร และเนื้อสุกรและสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. การดำเนินโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยเหลือ ประชาชน
3. มาตรการกำกับดูแลราคาไข่ไก่
4. การตรวจสอบและติดตามสถานการณ์สินค้า
5. อื่นๆ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

อบรม “Clubhor Privilege Shop”

🚨ประชาสัมพันธ์สำหรับสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่🚨 หากคุณกำลังมองหาและมีความต้องการเพิ่มช่องทางการต ...
Read More →

หลักสูตร TFRS for NPAEs และเจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล

สภาวิชาชีพบัญชีฯ สำนักงานสาขาเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนา ในเดือนกันยายน 2566 จำนวน 2 หล ...
Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ คณะเอกอัครราชทูตหญิง ประจำประเทศไทย

ต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตหญิง ประจำประเทศไทย

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ คณะเอกอัครราชทูตหญิง ประจำประเทศไทย วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ผู้แท ...
Read More →