หอการค้าเชียงใหม่ประชุมหารือทิศทาง แนวทางการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการท่องเที่ยว

วันที่ 5 มกราคม 2565 นายสันติ เหล่าพาณิชกุล กรรมการนายทะเบียนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนร่วมประชุมหารือทิศทาง แนวทางการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการจัดงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ณ ห้องประชุมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →