เชิญชวนประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน ” MODERNA ” เข็มแรก เเละเข็มกระตุ้น

📣📣 ข่าวประชาพันธ์

อบจ.ชม. เชิญชวนประชาชนที่มีอายุ 12 ปี ขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนเข็มแรก เเละเข็มกระตุ้น เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ตามรายละเอียดแนบนี้

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม ...
Read More →

YECX2 “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC” ...
Read More →

รับเกียรติบัตรคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “ภารกิจการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดและแนวทางก ...
Read More →