หอการค้าเชียงใหม่ เข้ารับรางวัล “หอการค้ายอดเยี่ยม” ประจำปี 2564

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเลขาธิการ , นางอัญชลี ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเหรัญญิกฯ และ นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการ และประธาน YEC เข้าร่วมงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร เพื่อระดมความคิดเห็นจากหอการค้าทั่วประเทศ พร้อมยื่นสมุดปกขาวต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวและเติบโตอย่างยั่งยืน


ในปี 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้รับรางวัล “หอการค้ายอดเยี่ยม” ประจำปี 2564 อย่างต่อเนื่อง

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →