หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุม คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) เชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564

ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) เชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ , สมาคมธนาคารไทย , สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ , สมาคม NOHMEX , สภาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่ และ สมาคม ATED.CM โดยได้รับเกียรติจาก นายรัฐพล นราดิศร ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวและให้ข้อมูลในเรื่องของการเปิดเมืองเชียงใหม่ รวมถึงการรับนักท่องเที่ยว ณ ภัตตาคารตูลู่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →