ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณฑิต สาขาวชานวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณฑิต สาขาวชานวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของวิทยาเขตนครสวรรค์ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ลงเรียนหลักสูตรในสาขาวิชานี้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนฐานองค์ความรู้เดิมหรือที่สนใจ จากการเรียนรู้ร่วมกันในการปฎิบัติในสถานการณ์จริงฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม https://na.mahidol.ac.th/th/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 083-9621645

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

CCA Academy

กิจกรรม CCA Academy หัวข้อ “ตุ๊กตาชนเผ่ามูลค่าสูง”

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CCA Academy หลักสูตรฝึกอบรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับประชาช …

Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเฉลิมฉลองฉลองครบรอบ 74 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

งานเฉลิมฉลองฉลองวันชาติจีน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเฉลิมฉลองฉลองครบรอบ 74 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 25 …

Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับคณะผู้บริหารโครงการ พันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ

ต้อนรับ พันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับคณะผู้บริหารโครงการ พันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ วันที่ 25 กันยายน 2566 …

Read More →