เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อ” Content โดนใจ ยิงAds ไปให้ถูกที่ไม่เสียตังค์ฟรีแน่นอน “

📢📢 เชิญชวนสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อ” Content โดนใจ ยิงAds ไปให้ถูกที่ไม่เสียตังค์ฟรีแน่นอน ” 🛍✨ภายใต้ในโครงการ “CLUB HOR RESKILL & UPSKILL”เสริมสร้างทักษะ พัฒนาความสามารถในการทำงานให้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิตอล


ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ โดย 👉🏻 คุณธนเษฏฐ์ กุลพัฒน์มงคล กรรมการผู้จัดการ MAF EXCELLENT CO.,LTD. 👉🏻 คุณพชร ชมภูมิ่ง สุขตะ กรรมการผู้จัดการ เเละ Performance Coach / Strengths- Based Coach บริษัท อะบัสโบโต เอดูเคชันเเนล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด 👉🏻 คุณปพน เทพสาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ดดูเคติค คอร์ปอเรชั่น จำกัด 👉🏻 คุณธัญญลักษณ์ เตชะเพิ่มผล CO-FOUNDER CUSTOCARE


📍ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ( ผ่านช่องทางออนไลน์ )
🔵 อัตราค่าลงทะเบียนอบรม 〰️ สมาชิกหอการค้าฯ 250 บาท〰️ บุคคลทั่วไป 500 บาท ( ราคานี้ยังไม่รวม Vat )


📄 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ >> https://1th.me/qLYZx ☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 053-105038

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม CCA Academy หัวข้อ “การบริหารธุรกิจกับนักธุรกิจรุ่นใหม่”

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CCA Academy หลักสูตรฝึกอบรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับประชาช …

Read More →

งาน”Chiangmai Hall Open House”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “Chiangmai Hall Open House” วันที่ 19 กันยายน 2566 ผู้แ …

Read More →

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/25 …

Read More →

องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล

Chiang Mai, Thailand

053 105 038

Cmchamber1977@Gmail.com

Working Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 17.00

องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล

Chiang Mai, Thailand

053 105 038

Cmchamber1977@Gmail.com

Working Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 17.00

Chiang Mai Chamber of Commerce 2023. All Rights Reserved.