หอการค้าเชียงใหม่ มอบหน้ากากพร้อมเงินสนับสนุนให้กับ อมส.เชียงใหม่ ในนามคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนฯ

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่, ชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานร่วม (สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่, สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่, สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตกรรมภาคเหนือ, สมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทยจังหวัดเชียงใหม่, สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิง เชียงใหม่

ร่วมมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 12,500 ชิ้น และมอบเงินสนับสนุน จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ให้กับ อาสามัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบโดย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์, ผู้แทนจากสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และ ประธาน อสม.เชียงใหม่ ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →