หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 วาระปี พ.ศ. 2564-2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 วาระปี พ.ศ. 2564-2565โดยเป็นการถ่ายทอดสดออนไลน์พิธี ผ่านระบบ Online โดยวิธี LIVE ผ่านทาง Page Facebook :fb.me/the.chiangmai.chamber ตั้งแต่ เวลา 18.00-20.00 น.

ในพิธีการสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ที่ได้รับการสถาปนาในครั้งนี้ จำนวน 31 ท่าน และคณะกรรมการนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC จำนวน 22 ท่านนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงาน คณะกรรมการหอการค้า จ.เชียงใหม่ ยังได้เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ โดยองค์ปาฐก ในหัวข้อ ” SME ไปไกลกับ กลต. ” โดย คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ หัวข้อ ” นวัตกรรมนำธุรกิจ และการพัฒนาเมือง “โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →