ด่วน!! เปิดรับสมัคร เข้าร่วมอบรมออนไลน์ และการประกวดการออกแบบกิจกรรมเส้นทางไมซ์สร้างสรรค์สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม MICE

💡💡เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์ และการประกวดการออกแบบกิจกรรมเส้นทางไมซ์สร้างสรรค์สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม MICE 💡💡

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนะสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ สสปน. ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรม MICE เข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม

✨พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจ✨Online Training & Workshop วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. และวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.• ความสำเร็จของธุรกิจ MICE ใน MICE CITY: มิติที่ผู้ประกอบการต้องรู้

• ทำอย่างไรให้ลูกค้ามั่นใจในยุคความปกติใหม่ (New Normal) • Workshop การออกแบบเส้นทางประสบการณ์และกิจกรรมสร้างสรรค์ใน

🔆 รูปแบบ New Normal (Creative & Sustainable Event)

🔆 Online Pitching เส้นทางประสบการณ์และกิจกรรมสร้างสรรค์4 ก.ย. 64

• แต่ละกลุ่มนำผลงานที่ได้จากการทำ Workshop ไปพัฒนาต่อยอด โดยมี Mentor ผู้เชี่ยวชาญ คอยให้แนะนำ (ผ่าน Online Meeting 2 ครั้ง) ก่อนนำเสนอผลงานของกลุ่มตนเองในการประกวดเพื่อชิงรางวัลใน วันที่ 4 ก.ย. 64

🔖สมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนรับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน📄ลงทะเบียนเข้าร่วม คลิ๊ https://forms.gle/csSKTckyMCycFX9k9

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โทร 053942153E-mail mic.bacmu@gmail.com Facebook Fanpage : MIC Accbacmu

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม CCA Academy หัวข้อ “การบริหารธุรกิจกับนักธุรกิจรุ่นใหม่”

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CCA Academy หลักสูตรฝึกอบรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับประชาช …

Read More →

งาน”Chiangmai Hall Open House”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “Chiangmai Hall Open House” วันที่ 19 กันยายน 2566 ผู้แ …

Read More →

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/25 …

Read More →

องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล

Chiang Mai, Thailand

053 105 038

Cmchamber1977@Gmail.com

Working Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 17.00

องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล

Chiang Mai, Thailand

053 105 038

Cmchamber1977@Gmail.com

Working Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 17.00

Chiang Mai Chamber of Commerce 2023. All Rights Reserved.