ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4
กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเซียสำหรับเทคโนโลยีขั้นสูง (MIGHT) ร่วมกับ บริษัท Confexhub Group ร่วมจัดสัมมนาเละนิทรรศการเสมือนจริง Cities 4.0 ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2564


โดยมีเเนวคิดเพื่อให้ภาครัฐ หน่วยงานอื่นๆ ได้มีส่วนร่วมโต้ตอบเเละหารือต่อแนวโน้มล่าสุด วิธีการนำไปปฎิบัติ เเละเเนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการออกแบบเมืองแห่งอนาคต เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อกันระหว่างหุ้นส่วนเเละที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ทางผู้จัดยังได้มีการจัดเตรียมการประชุมจับคู่ธุรกิจตัวต่อตัวผ่านรูปแบบออนไลน์อีกด้วย


รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/document/210709162581829648.pdf

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีเสวนาแนวทางส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน

ร่วมเสวนา แนวทางส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีเสวนาแนวทางส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน ...
Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม ...
Read More →

YECX2 “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC” ...
Read More →