หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมกับพาณิชย์ฯ ลงพื้นที่สำรวจความช่วยเหลือเกษตรกร ตามโครงการ 1 ไร่ 1 เเสน/ล้าน

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ผ่านผ่านมา นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ , คณะกรรมการนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC และ ผอ.โสภิศ ผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางลงพื้นที่ เพื่อสอบถามความช่วยเหลือจากเกษตรกร ผู้ปลูกมะม่วง ภายใต้โครงการ 1 ไร่ 1 แสน/ล้าน

โดยแบ่งเป็นสองสายดังนี้

  • บริษัท แปลงใหญ่ท่าล้อ จำกัด อ.ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
  • วิสาหกิจชุมชนเพื่อคุณภาพแม่อ้อใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้! -15 ธันวาคม 2566 โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา (HAZE FREE REWARD) จากแนวคิด มอบ ...
Read More →

ครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วั ...
Read More →

ประชุมการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาตามพระราชบัญ ...
Read More →