หอการค้าเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อม เปิดรับนักท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่​ (นายจุลนิตย์​ วังวิวัฒน์)​ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ประชุมได้หารือแนวทางการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะได้ดำเนินการร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการลงทะเบียนของประชาชนเพื่อขอรับวัคซีนโควิด-19 ให้ทั่วถึงและเร็วที่สุดตามแผนการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ เวลา​ 13.00 น.​ ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 2 อาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

อบรม “Clubhor Privilege Shop”

🚨ประชาสัมพันธ์สำหรับสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่🚨 หากคุณกำลังมองหาและมีความต้องการเพิ่มช่องทางการต ...
Read More →

หลักสูตร TFRS for NPAEs และเจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล

สภาวิชาชีพบัญชีฯ สำนักงานสาขาเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนา ในเดือนกันยายน 2566 จำนวน 2 หล ...
Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ คณะเอกอัครราชทูตหญิง ประจำประเทศไทย

ต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตหญิง ประจำประเทศไทย

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ คณะเอกอัครราชทูตหญิง ประจำประเทศไทย วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ผู้แท ...
Read More →