โรงพยาบาลนครพิงค์ เปิดจองวัคซีนโควิดสำหรับประชาชนทั่วไป

รพ.นครพิงค์เปิดจองวัคซีนโควิดสำหรับประชาชนทั่วไป

ประชาชนทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 18-59 ปีท่านสามารถจองวัคซีนได้ตามช่องทางดังนี้

1. ระบบ NKP Smart
ระบบจองวัคซีนออนไลน์ของรพ.นครพิงค์ ท่านสามารถลงทะเบียนจองและเลือกวันที่ต้องการมาฉีดได้ในระบบ(เฉพาะวันที่มีคิวว่าง) แนะนำให้ใช้ช่องทางนี้เป็นช่องทางหลักในการจองวัคซีน ตามลิงค์นี้
https://smart.nkp-hospital.go.th/

*** สำหรับผู้ที่ได้จองคิวมาก่อนในวันที่ 15-16 ที่รอแจ้งวันนัดทาง sms ทางรพ.ได้สำรองคิววันแรกๆให้ท่านแล้ว ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนซ้ำ จะรีบแจ้งวันนัดให้ท่านทาง sms

2.จองทางโทรศัพท์
053-999229
053-999249
062-2765664
062-2765299
062-3811776
062-2756766
062-2713100
รับเฉพาะช่วงเวลา 8.00-16.00 น.
จะแจ้งวันนัดทาง sms ใน 48 ชม.

3.จองด้วยตนเอง
ศูนย์จองวัคซีน ศาลาพักญาติ ข้างโรงอาหาร เวลา 8.00-16.00 น.

4.Line OA หมอพร้อม
จะเปิดให้บริการสำหรับประชาชนทั่วไป หลังจากวันที่ 31 พ.ค.2564

วัคซีนที่จะฉีดในรอบนี้จะเป็นของ AstraZeneca เริ่มฉีด 7 มิ.ย. เป็นต้นไป ที่จุดฉีดโรงยิมเนเซียม 2 สนามกีฬา 700 ปี

—————————————–
ส่วนกรณีผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือมีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคดังนี้
– โรคระบบหายใจเรื้อรัง
– โรคหัวใจและหลอดเลือด
– โรคหลอดเลือดสมอง
– โรคไตวายเรื้อรัง
– โรคเบาหวาน
– โรคอ้วน
– โรคมะเร็ง

จองได้ 3 ช่องทาง
1.ผ่านระบบ LineOA หมอพร้อม
2.รพ.สต.ใกล้บ้าน
3.ช่องทางของรพ.นครพิงค์

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม ...
Read More →

YECX2 “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC” ...
Read More →

รับเกียรติบัตรคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “ภารกิจการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดและแนวทางก ...
Read More →