เปิดรับสมัครผู้ประกอบการฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่

📣 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

♦️ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

เข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development Program: IRTC) ภายใต้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่)

พร้อมการจับคู่นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีโอกาสรับทุนสนับสนุนงานวิจัยสูงสุด 50%

🕒 สนใจสมัครคลิก https://goo.gl/forms/tYnnliL7wVnupqwS2

📢 รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ irtc@step.cmu.ac.th หรือโทร 053-948478 ต่อ 1308 

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้! -15 ธันวาคม 2566 โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา (HAZE FREE REWARD) จากแนวคิด มอบ ...
Read More →

ครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วั ...
Read More →

ประชุมการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาตามพระราชบัญ ...
Read More →