หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวเพื่อลงทะเบียนเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนโควิด-19

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ​ฯ และคณะกรรมการ​ YEC ร่วมแถลงข่าวเพื่อลงทะเบียนเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนโควิด-19 และจัดระบบบริการฉีดวัคซีน (CM SMART CAMPAIGN) ขององค์กรภาคเอกชน (กลุ่ม 3) เพื่อให้ผู้ลงทะเบียนในระบบสามารถดำเนินการฉีดวัคซีนได้ทันท่วงทีภายในระยะเวลาที่กำหนดพร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมการเปิดเมืองในเดือนตุลาคม 2564 เพื่อการท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ให้ฟื้นคืนได้อย่างรวดเร็ว เวลา​ 10.00 น.​ ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 2 อาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม ...
Read More →

YECX2 “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC” ...
Read More →

รับเกียรติบัตรคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “ภารกิจการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดและแนวทางก ...
Read More →