หอการค้าเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อม เปิดรับนักท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่​ (นายจุลนิตย์​ วังวิวัฒน์)​ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ประชุมได้หารือแนวทางการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะได้ดำเนินการร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการลงทะเบียนของประชาชนเพื่อขอรับวัคซีนโควิด-19 ให้ทั่วถึงและเร็วที่สุดตามแผนการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ เวลา​ 13.00 น.​ ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 2 อาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีเสวนาแนวทางส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน

ร่วมเสวนา แนวทางส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีเสวนาแนวทางส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน ...
Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม ...
Read More →

YECX2 “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC” ...
Read More →