หอการค้าเชียงใหม่ ประชุมเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ต่อสมาชิกวุฒิสภา ฯ

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 นายวรพรรธน์ ชุติมา รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และ นายอาคม สุวรรณกันธา รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ต่อสมาชิกวุฒิสภา ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมการ ในคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา, นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ และพันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ ในโครงการ สว. พบประชาชน ที่ดูแลด้านปัญหามลพิษทางอากาศ PM 2.5 ตามพันธกิจของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ด้านคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ที่ได้กำหนดไว้ คือการผลักดันเรื่อง พรบ.อากาศสะอาดผ่านกลไก กกร.และกรอ. การแก้ปัญหาเชิงรณรงค์ และการแก้ปัญหาเชิงป้องกัน ทาง คณะ สว.ได้รับประเด็น เพื่อจะได้เข้าสู่กระบวนการผลักดันต่อไป

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →