Chiang Mai Chamber of Commerce

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากบริษัท เค.เอส.ริชเชา จำกัด เข้าพบหารือแนวทางการดำเนินงานศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ ( Cross Border Logistics Solution )

ในวันที่ 22 มีนาคม 2…

Chiang Mai Chamber of Commerce