หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมการประชุมแนวทางการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติหอการค้าฯ

ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าฯ และคณะกรรมการนักธุรกิจรุ่นใหม่ ( Yec ) เข้าร่วมการประชุมแนวทางการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติหอการค้า ( ฉบับที่…. ) พ.ศ…… ของกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหอการค้า ( ฉบับที่…. ) พ.ศ…… สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ คณะอนุกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็น ( หอการค้าจังหวัดภาคเหนือ ) ณ ห้องเชียงใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพลส โรงเเรมดิเอ็มเพลสเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

CCA Academy

กิจกรรม CCA Academy หัวข้อ “ตุ๊กตาชนเผ่ามูลค่าสูง”

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CCA Academy หลักสูตรฝึกอบรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับประชาช …

Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเฉลิมฉลองฉลองครบรอบ 74 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

งานเฉลิมฉลองฉลองวันชาติจีน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเฉลิมฉลองฉลองครบรอบ 74 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 25 …

Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับคณะผู้บริหารโครงการ พันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ

ต้อนรับ พันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับคณะผู้บริหารโครงการ พันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ วันที่ 25 กันยายน 2566 …

Read More →