เปิดรับสมัคร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ ( นคอ. ) รุ่นที่ 11

📣 ข่าวประชาสัมพันธ์ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) เชิญชวนหน่วยงานหรือบุคคลที่มีความสนใจ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ ( นคอ. ) รุ่นที่ 11

โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารระดับกลางได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการคลังที่เหมาะสมเเละสอดกับพลวัตของเศรษฐกิจประเทศ รวมถึงเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการองค์กร สามารถบูรณาการความรู้เเละแผนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต

✅หลักสูตรมีระยะเวลาการอบรมเเละศึกษาดูงานในประเทศรวมทั้งสิ้น 74 ชั่วโมง (จำนวน 11 วัน) สำหรับท่านใดที่มีความสนใจ สามารถสมัครได้ตาม QR CODE ในเอกสารประชาสัมพันธ์

✅หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 083-9207417 , 0959914742 ( คุณกนิษฐา เเละ คุณภัคจิรา )

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →