หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญเเละการเลือกตั้งของหอการค้าไทยประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา นายวโรดม ปิฎากานนท์ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 22 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าไทยประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในนามของหอการค้าเชียงใหม่ ในที่ประชุมใหญ่ได้มีการเลือกตั้งประธานเเละคณะกรรมการหอการค้าไทยท่านใหม่ โดยประธานหอการค้าไทยท่านใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกเเละเเต่งตั้ง คือ คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานคนที่ 25 ประจำปี 2564-2565

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีเสวนาแนวทางส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน

ร่วมเสวนา แนวทางส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีเสวนาแนวทางส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน ...
Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม ...
Read More →

YECX2 “บริบทหอการค้าเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC”

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 “บริบทหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าไทย และ YEC” ...
Read More →