หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญเเละการเลือกตั้งของหอการค้าไทยประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา นายวโรดม ปิฎากานนท์ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 22 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าไทยประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในนามของหอการค้าเชียงใหม่ ในที่ประชุมใหญ่ได้มีการเลือกตั้งประธานเเละคณะกรรมการหอการค้าไทยท่านใหม่ โดยประธานหอการค้าไทยท่านใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกเเละเเต่งตั้ง คือ คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานคนที่ 25 ประจำปี 2564-2565

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้! -15 ธันวาคม 2566 โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา (HAZE FREE REWARD) จากแนวคิด มอบ ...
Read More →

ครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วั ...
Read More →

ประชุมการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาตามพระราชบัญ ...
Read More →