หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศนอร์ดิก

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 9.00 น. นายพัลลภ แซ่จิว รองประธาน ผู้แทนประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อม คุณปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกรรมการและสมาชิก YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมต้อนรับคณะเอกอัครราชทูต กลุ่มประเทศนอร์ดิก และผู้ติดตาม (สวีเดน, เดนมาร์ก, ฟินแลนด์ และ นอร์เวย์) ณ ศูนย์ราชการ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้! -15 ธันวาคม 2566 โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา (HAZE FREE REWARD) จากแนวคิด มอบ ...
Read More →

ครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วั ...
Read More →

ประชุมการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาตามพระราชบัญ ...
Read More →