คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมสัมมนา VMO สมัยที่ 23

เมื่อระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมดำเนินกิจกรรมสัมมนา (VMO) คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 เพื่อจัดทำแผนโครงสร้าง แผนงาน เป้าหมาย เเละพันธกิจองค์กรในสมัยนี้

พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ ” รู้จักหอการค้า คุณค่าขององค์กรเเละกรรมการหอการค้า พรบ. เเละข้อบังคับ ” โดยคุณพทธวรรษ วิลัยหงษ์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ , การบรรยาย ” ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่เเละไทยช่วยด้วยกัน ” โดย ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เเละ การบรรยายในหัวข้อ ” การพัฒนายุทธศาสตร์เชียงใหม่ สู่ INNOVATION CITY ” โดย คุณพันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม CCA Academy หัวข้อ “การบริหารธุรกิจกับนักธุรกิจรุ่นใหม่”

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CCA Academy หลักสูตรฝึกอบรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับประชาช …

Read More →

งาน”Chiangmai Hall Open House”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “Chiangmai Hall Open House” วันที่ 19 กันยายน 2566 ผู้แ …

Read More →

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/25 …

Read More →

องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล

Chiang Mai, Thailand

053 105 038

Cmchamber1977@Gmail.com

Working Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 17.00

องค์กรเข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน ฟื้นเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิตอล

Chiang Mai, Thailand

053 105 038

Cmchamber1977@Gmail.com

Working Hours

จันทร์ – ศุกร์ : 8.30 – 17.00

Chiang Mai Chamber of Commerce 2023. All Rights Reserved.