หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าฯ ครั้งที่ 22/2564 ประจำเดือนมกราคม

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 22 ครั้งที่ 22/2564 ประจำเดือนมกราคม 2564 เเละได้รับเกียรติจาก นายอำนาจ เรืองแสง สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีใหม่ ประจำปี 2564 เเละภาษีสำหรับธุรกิจออนไลน์ ให้แก่คณะกรรมการหอการค้าฯทุกท่านได้ทราบถึงข้อมูล ความรู้ใหม่ในการใช้ภาษีกับธุรกิจ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม CCA Academy หัวข้อ “ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังน่าลงทุนอยู่หรือไม่”

📢 เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CCA Academy 💡หลักสูตรฝึกอบรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับประ …

Read More →
CCA Academy

กิจกรรม CCA Academy หัวข้อ “ตุ๊กตาชนเผ่ามูลค่าสูง”

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CCA Academy หลักสูตรฝึกอบรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับประชาช …

Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเฉลิมฉลองฉลองครบรอบ 74 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

งานเฉลิมฉลองฉลองวันชาติจีน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเฉลิมฉลองฉลองครบรอบ 74 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 25 …

Read More →