หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเพื่อการประสานงาน และแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาฯ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายอาคม สุวรรณกันธา กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเพื่อการประสานงาน และแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูล รับทราบปัญหาข้อขัดข้องด้านการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยมี พ.อ.สถิตย์ บุญเมือง ผช.ผอ.ศปป.3 กอ.รมน. เป็นประธานในที่ประชุม เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →