หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานฯ ภายใต้โครงการอบรมเพื่อพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC2020

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายสมโภส ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ , ประธานกรรมการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ พร้อมด้วย นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการคณะกรรมการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เเละ คณะกรรมการฯ ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ภายใต้โครงการอบรมเพื่อพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC2020

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การบรรยายในหัวข้อ เรื่อง “Tech Startups and Innovation: Total Solution by STeP ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยาย หัวข้อ เรื่อง “How to be Startups: Intensive Learning from the
Real Case” เเละแนะนำโครงการ ม้านิลมังกร Thailand InnoBIZ Champion โดย คุณมนัสพงษ์ มั่งไคร้ นักส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ องค์การมหาชน ณ The Brick X อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →