​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 62/2563 เรื่อง การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ข้อมูล และการสนับสนุนทางเทคนิค ระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติ กับ ธนาคารแห่งประเทศไทย

​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ …

เชิญร่วมฟังการสัมมนา “มาตราการทางการเงินที่ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้” ในวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ องประชุมอาคารเอนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

📣 ธนาคารแห่งประเทศไท…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!