​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 62/2563 เรื่อง การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ข้อมูล และการสนับสนุนทางเทคนิค ระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติ กับ ธนาคารแห่งประเทศไทย

​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 62/2563

เรื่อง  การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ข้อมูล และการสนับสนุนทางเทคนิค
ระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติ กับ ธนาคารแห่งประเทศไทย

​          นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ นางสาว วันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ข้อมูล และการสนับสนุนทางเทคนิค เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563

          การลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่าง ธปท. และ สสช. ในครั้งนี้ เป็นการประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และยกระดับการใช้ประโยชน์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และละเอียด (Big data) จากฐานข้อมูลที่ ธปท. เก็บรวบรวมและจากฐานข้อมูลที่ สสช. ทำการสำรวจหรือดำเนินการจัดทำให้คุ้มค่าและสร้างประโยชน์ในวงกว้างยิ่งขึ้น เพื่อช่วยในการติดตามและวิเคราะห์โครงสร้างและทิศทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างรอบด้าน สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างทันการณ์และตรงประเด็น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานตามภารกิจของทั้งสององค์กรได้เป็นอย่างดี และนำมาซึ่งประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 

          การใช้ข้อมูลภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ จะอยู่ในกรอบของการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ และจะดูแลรักษาความลับของข้อมูลไว้เป็นอย่างดี การนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ อ้างอิง รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชนไม่ว่าจะอยู่ในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีใด ๆ จะดำเนินการได้ในลักษณะภาพรวมเพื่อประโยชน์ทางด้านวิชาการเท่านั้น

 
ธนาคารแห่งประเทศไทย
14 กันยายน 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มงานกลยุทธ์และธรรมาภิบาลข้อมูล
โทรศัพท์ : 0 2283 6985
E-mail : NichareA@bot.or.th

>>​Download​​ ข่าว PDF

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →