​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 58/2563 เรื่อง ธปท. มอบรางวัลโครงการ Fin. ดี We Can Do!!! ครั้งที่ 2 แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดภาคใต้

​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 58/2563

เรื่อง  ธปท. มอบรางวัลโครงการ Fin. ดี We Can Do!!! ครั้งที่ 2
แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดภาคใต้ 

​          นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มอบรางวัลในโครงการ Fin. ดี We Can Do!!! Season 2 ณ ธปท. สำนักงานภาคใต้ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งโครงการฯ ได้รับความสนใจจาก 116 วิทยาลัย 44 จังหวัดทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยเป็นวิทยาลัยในภาคใต้จำนวน 28 วิทยาลัย และทีมได้รับรางวัลชนะเลิศด้านกิจกรรมการเรียนรู้ คือ ทีม SAVE BOMB จาก วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ซึ่งทำโครงการ S-P-A model: Study การสร้างความรู้แบบผ่อนคลาย/ Project การเพิ่มพูนรายได้ด้วยโครงงานธุรกิจ/ Accounting สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการทำบัญชีครัวเรือน

          โครงการ Fin. ดี We Can Do!!! เป็นโครงการสำคัญของ ธปท. ที่มุ่งหวังสร้างความมั่นคงที่รากฐานของระบบเศรษฐกิจและสังคมคือการสร้างนักเรียนนักศึกษาให้มีภูมิคุ้มกันทางการเงินที่เข้มแข็งและยั่งยืน โดยเฉพาะเยาวชนอาชีวศึกษาที่มีความสามรถในการคิด ประยุกต์ใช้ และลงมือปฏิบัติจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการส่งต่อความรู้ทางการเงินจากรุ่นสู่รุ่น จากวิทยาลัยสู่วิทยาลัย และส่งขยายต่อยังครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญของเศรษฐกิจการเงินของประเทศต่อไป

ธนาคารแห่งประเทศไทย
2 กันยายน 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนกลยุทธ์การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน 1 ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน
โทรศัพท์: 0 2283 6157, 0 2283 6153
E-mail: ParichPh@bot.or.thChantidP@bot.or.th  

>>​Download​​ ข่าว PDF

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →