​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 63/2563 เรื่อง ธปท. มอบรางวัลโครงการ Fin. ดี We Can Do!!! ครั้งที่ 2 แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 63/2563

เรื่อง ธปท. มอบรางวัลโครงการ Fin. ดี We Can Do!!! ครั้งที่ 2
แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

​          นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มอบรางวัลในโครงการ Fin. ดี We Can Do!!! Season 2 แก่ตัวแทนทีมที่ได้รับรางวัลจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 โดยมีคณะนักเรียนและอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ โครงการ Fin. ดี We Can Do!!!Season 2 ได้รับความสนใจจาก 116 วิทยาลัย 44 จังหวัดทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นวิทยาลัยในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก รวมจำนวน 29 วิทยาลัย และมี 3 วิทยาลัยที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ (กรุงเทพฯ) วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ (กรุงเทพฯ) และวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค (จ.ราชบุรี)

วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค

          จากจุดเริ่มต้นของโครงการ Fin. ดี We Can Do!!! ในปี 2561 ธปท. ได้ร่วมกับพันธมิตรจากหลากหลายภาคส่วน อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มูลนิธิปิดทองหลังพระ เพื่อเดินหน้าขยายผลโครงการ ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการในเชิงป้องกันให้แก่เยาวชนอาชีวศึกษาที่เป็นนักคิด นักปฏิบัติ ให้มีทักษะทางการเงินซึ่งเป็นทักษะชีวิตสำคัญที่นำไปสู่การมีภูมิคุ้มกันทางการเงินที่เข้มแข็ง และสามารถก้าวผ่านความท้าทายในอนาคตได้เป็นอย่างดี

          ทั้งนี้ ธปท. จะยังคงขับเคลื่อนการส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้แก่นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนอาชีวะผู้เป็นกำลังสำคัญของประเทศ มีวินัยทางการเงิน ส่งต่อแรงบันดาลใจและแนวคิดในการบริหารจัดการทางการเงินที่ดีจากรุ่นสู่รุ่น รวมถึงสามารถขยายผลไปยังครอบครัว ชุมชนรอบข้าง เพื่อเสริมสร้างรากฐานเศรษฐกิจการเงินของประเทศให้มั่นคง อันนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป

ธนาคารแห่งประเทศไทย
16 กันยายน 2563

 
ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนกลยุทธ์การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน 1 ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน
โทรศัพท์ : 0 2283 6157, 0 2283 6153
E-mail : ParichPh@bot.or.thChantidP@bot.or.th  

>>​Download​​ ข่าว PDF

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Young Entrepreneur Chiangmai Chamber of Commerce 2567 รุ่นที่ 12 YECX2 ณ โรงเเรมเเชงกรี-ลา เชียงใหม่

พิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YECX2 วันท ...
Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

ประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภา ...
Read More →
กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “กาล่าดินเนอร์ ครบรอบ 40 ปี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่&#82 ...
Read More →