หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563

ในวันที่ 25 กันยายน 2563 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 โดยได้รับเกีบรติจาก นายดนัย เลียวสวัสดิพงศ์ , ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ , นายเฉลิมชาติ นครังกุล เเละ นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ พร้อมด้วยสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการรายงานกิจกรรมที่ผ่านมาของหอการค้าฯ ณ ห้องลีลาวดี 1 เเละ 2 ศูนย์ประชุมเเละเเสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้! -15 ธันวาคม 2566 โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา (HAZE FREE REWARD) จากแนวคิด มอบ ...
Read More →

ครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานครบรอบ 20 ปี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วั ...
Read More →

ประชุมการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาตามพระราชบัญ ...
Read More →