หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานบังคับคดีฯ

ในวันที่ 16 กันยายน 2563 นายวรพรรธน์ ชุติมา กรรมการเหรัญญิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัด มีผู้แแทนจากสำนักงานที่ดินจังหวัด , ผู้แทนสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ , ผู้เเทนสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิเเละช่วยเหลือทางกฎหมายเเละการบังคับคดีจังหวัด , ผู้แทนชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัด , ผู้แทนสภาทนายความประจำจังหวัด , ผู้เเทนอุตสาหกรรมจังหวัด เเละ ผู้เเทนจากหอการค้าจังหวัด เป็นกรรมการที่มีอำนาจในการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัด ณ ห้องขายทอดตลาด ชั้น 2 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน”CMRU Startup Pitching Contest 2024″

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรมแข่งขันประกวด Business Model “CMRU St ...
Read More →

เปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวโชว์รูมเชียงแสง ไทรอัมพ์ เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ห ...
Read More →

เปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างเชียงใหม่ กับเมืองออสติน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอ ...
Read More →